- 0850 304 0535

Mesafeli Satış Sözleşmesi

PLATFORM KULLANICI SÖZLEŞMESİ

  •   7/12/2020

MADDE 1- TARAFLAR


İş bu kullanım sözleşmesi, bir tarafta Atıfbey mah. Etiler Cad. no:32 A/A GAZİEMİR / İZMİR adresinde mukim PEHLİVANOĞLU TAŞIMACILIK TURİZM ORG. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  (Bundan böyle PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK olarak anılacaktır) ile diğer tarafta platforma üye olan kullanıcı (Bundan böyle ÜYE olarak adlandırılacaktır) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir. PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK ve ÜYE birlikte TARAFLAR olarak anılacaktır.

MADDE 2- SÖZLEŞME AMAÇ VE KONUSU


İşbu Sözleşme’nin konusu PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK sahibi olduğu Platform üzerinden ÜYE’nin Türkiye ve Yurtdışında satın alacağı ulaşım hizmetlerinin yararlanma ve kullanma koşullarının belirlenmesidir.OĞLU TURİZM TAŞIMACILIK ve ÜYE birlikte TARAFLAR olarak anılacaktır.

MADDE 3- TANIMLAR


"Hizmet" Üyeleri ve Karayolu Taşımacılık Hizmeti veren firma sürücüsünü, Platform üzerinde buluşturarak bir araya gelmelerine olanak hazırlayan ve bu kapsamda Üyeler’in özgür iradeleriyle hükümlerini belirleyerek PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK  ile akdettikleri taşımacılık/lojistik hizmetleri anlaşmalarının gereklerini icra etmelerinde kolaylaştırıcı hizmetleri ifade eder;

İNTERNET SİTESİ : Taşımacılık hizmeti satın alma, kullanma ve ödeme yöntemlerinin usul ve esaslarının Üye ile paylaşıldığı özel bir internet tarayıcısı ile bağlantı sağlayabilen, Masaüstü bilgisayar, Laptop, Pc vb. cihazlar için yazılmış PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK ait özel yazılım.

“Platform Kullanma Bedeli" Şirket’in Platform üzerinden Üyenin onaylaması ve satınalması durumunda ve söz konusu Taşıma Hizmetinin gerçekleşmesi karşılığında hak kazandığı hizmet bedelini veya aşağıda belirtilen iptal şartları ve sürelerine ait olmayan iptaller için PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK nin hak kazanacağı bedel.

“Rezervasyon” : başlangıç yer, başlangıç saat, güzergah, varış noktası Üye veya yolcu bilgileri Üye tarafından girilen, PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’a ait internet sitesinden Üye ile paylaşılan taşıma hizmetinin ücreti dahil tüm bilgileri içeren, söz konusu bilgilerin doğruluğu Üye tarafından kabul edilen taşımacılık ve Lojistik hizmetlerinin, Üye tarafından ödemesi sonrası hizmetin gerçekleşmesi için yapılan kayıtların bütünü.ifade eder;

"Resmi Makam" Her türlü adli veya idari makamı, resmi, yarı resmi veya özerk kurum, kuruluş, komisyon ve kurulu ifade eder;
"Sürücü" Platform vasıtasıyla internet sitesi üzerinden bir araya geldikleri Üyeler ile PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK arasındaki taşımacılık/lojistik hizmetleri anlaşmasına istinaden, Yurtiçi ve Yurtdışında karayolu özel yolcu taşımacılığı hükümlerine uygun, PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK tarafından yetkilendirilmiş, ticari firmanın, nam ve adına hizmet üreten Üyeler’e taşıma hizmeti sunan sürücüleri ifade eder;

"Taşıma Hizmeti" internet sitesi vasıtasıyla bir araya gelmek suretiyle Üye ve PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK arasında akdedilecek olan bir taşıma hizmeti sözleşmesine istinaden konusu Sürücü tarafından bağlı olduğu firma nam ve hesabına olmak üzere Üye’ye sağlanacak olan taşımacılık/lojistik hizmetini oluşturan hizmeti ifade eder.
Taşıma hizmeti : Başlangıç yer, başlangıç saat, güzergah, varış noktası Üye veya yolcu bilgileri Üye tarafından girilen seyahat etmek amacı ile PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK tarafından Üye’ye sağlanan taşımacılık ve Lojistik hizmetlerin tamamıdır. Aşağıda detayları belirtilmiştir.

“Paylaşımlı Yolcu” çoklu seyahatlerde beraber seyahat eden müşterilerimiz. Satış öncesi hizmetlerin sunumu : İnternet üzerinden sunulan, belirtilen koşul ve nitelikteki hizmet ve ürün içeriğinin tanımlanması ve tüm detayları ile ÜYE nin net bir şekilde anlayacağı herhangi bir yanıltıcı, birden fazla anlam ve eksik içerik bulunmayan, Taşıma Hizmetleri ve Lojistik Destek Hizmeti bilgileri ve fiyat detaylarının sunulması.

Satış sonrası hizmetler;

Hizmetin onaylanması ve bilgilendirme: 3.1.1 de ÜYE’ye sunulan, ve ÜYE tarafından satın alınan onayı verilen, ödemesi yapılan hizmetler ile ilgili İnternet üzerinden takibi edebileceği bilgilerin paylaşılması, yapacağı ödeme sırasında girilen rezervasyona ait, bilgilerin SMS ve email ile PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK tarafından onaylanması ve onaylandığına dair bilgilerin paylaşılması.

Hizmetin gerçekleşmesi : Bahsi geçen Taşıma hizmetinin gerçekleşmesi öncesi ve sırasında araç, sürücü ve iletişim bilgilerinin paylaşılması ile birlikte 7 gün 24 saat müşteri danışma ve iletişim destek hizmetlerinin uygulanması.

MADDE 4-ÜYELİK


a- Üyelik, PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’a İnternet uygulamaları aracılığı ile talep ettiği bilgilerin, eksiksiz, ve doğru şekilde doldurmasını ve iş bu sözleşmenin imzalanmasını takiben kullanıcının kazandığı kullanım hakkıdır. Üyelik, Platform’da yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’nin aktedilmesiyle) kazanılır. ÜYE reşit olduğunu, sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu, PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’ın taşıma hizmetini veren firma ile Üye arasında platform aracılığı ile taşımacılık hizmeti acentalığı yapan firma olduğunu, platformu işleten firma olduğunu, hizmetin karayolu taşıma kurallarına uygun firma sürücüsü veya firma tarafından verildiğini, PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’ın hizmetle ve hizmetin ayıplı olması nedeniyle ortaya çıkan maddi manevi zararlardan ötürü karayolu taşıma hizmeti üreten firma ile müştereken sorumluluğu olduğunu, işbu sözleşmenin bir haksız şart içermediğini kabul eder.

b- Üye PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’ın talep ettiği, cep telefonu, email adresi ve diğer tüm bilgilerin güncel ve kullanımda olduğunu, kendisine ait olduğunu, peşinen kabul etmiş sayılır. Üyelik bilgileri içeriğinin kanunlara ve ahlaki kurallara uygun olduğunu Üye Kabul ve beyan eder. Aksi halde Üyeliğinin hiç bir başka ek bir neden gösterilmeksizin PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK tarafından Üyelik için istenen bilgilere ek olarak PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK üye ile ilgili gerek duyduğu hizmet ile ilgili ek bilgileri talep etme, içeriğini genişletme ve tekrar isteme hakkını sahiptir.

c- PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK söz konusu üyelik bilgilerini, internet üzerindeki Üye’ye ait dolaşım ve kullanım bilgilerini, bu bilgilere ait anlamlandırılmış veri ve analizleri kullanarak, plan ve program geliştirme hakkına sahiptir. Söz konusu plan ve programların geliştirilmesi amacı ile sınırlı kalmamak üzere tüm bu kullanım bilgilerini üçüncü sahışlar ile paylaşabilir.

d- PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK Resmi kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda, söz konusu üyelik ve kullanım bilgilerini Üye’nin onayı olmadan, ancak bilgi vermek şartı ile resmi kurumlar ve makamlar ile paylaşabilir.

e- Üye kendi adına hizmet satın aldığını, kendisinin ve internet sitesi üzerinden belirleyeceği ek yolcu ve veya yolcuların Türkiye Cumhuriyeti Kanunları açısından herhangi bir aykırılığı, yasaklı vb durumlarının olmadığını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

f- Üye, PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’a ait İnternet sitesindeki üyeliğinden dilediği zaman çıkış yapabilir. Üye söz konusu üyelikten çıkış talebini İnternet uygulamasında bulunan ÇIKIŞ işlemlerinden başka herhangi bir onaya gerek kalmaksızın kendi başına yapabilir. Söz konusu üyelikten çıkış işlemi Üye’nin daha önce yapmış olduğu ve tamamlanmış Hizmetlere ait mevcut sorumluluklarını yerine getirme zorunluluğundan feragat etmesini sağlamaz.

g- Üye, PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’ın kendisine SMS ,mail ve diğer iletişim noktalarıyla kendisine pazarlama ve reklam amacıyla Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletileri Yönetmeliği kapsamında önceden pazarlama izni verdiğini kabul beyan taahhüt eder.

MADDE 5-GENEL KOŞULLAR


a-KULLANIM KOŞULLARI

(1) Üye PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’a ait internet sitesi kullanarak Yurtiçi ve Yurtdışında PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’ın hizmet verdiği iller ve ülkeler ile sınırlı kalmak koşulu ile rezervasyon yapabilir. Söz konusu rezervasyon ancak ve ancak Üyenin PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’ın belirlerlediği ve ödeme yöntemleri ile ödenmesi durumunda geçerli sayılacaktır. Söz konusu ödeme halihazırda yürülükte olan Tüketici kanunlarına uygun olmak zorundadır.

(2) Üye işbu sözleşmede tanımlanan Taşıma Hizmeti talebini platform aracılığı ile onaylayarak ve işbu sözleşmede belirtilen fiyat bilgisine ait ödemeyi yaparak rezervasyonu gerçekleştirir PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK, Üye’nin çağrısı üzerine en uygun konumda olan Sürücüler’in iletişim ve kimlik bilgilerini ve bilinen ayrıntılarını Üye’ye bildirecektir. Söz konusu rezervasyon, taşıma hizmetinin gerçekleşeceği ana kalkış ve varış noktaları aynı şehir içinde ise 2 saat kalıncaya kadar, kalkış ve varış noktaları aynı şehirde değil ise 5 saat kalıncaya kadar, Üye tarafından değiştirilebilir veya ücretsiz iptali talep edilebilir. Üye, bahsi geçen koşullardaki saatlere uymandan rezervasyonu iptal etmek ister ise, rezervasyon gerçekleşmiş ve PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK söz konusu taşıma hizmetine ait ödemesi yapılmış rezervasyona ait platform kullanım ücretini iade etmez. Rezervasyon gerçekleşmiş sayılır ve Üyeye hizmet sağlanmış sayılır. Üye saatlere uymadan gerçekleştirmiş olduğu Rezervasyon iptallerinde hiç bir hak telep etmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır.

(3) Üye, platform üzerinden hizmeti onayladığında internet sitesi Kullanma Bedelini derhal PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’a ve Taşıma Hizmeti sonlandığında ise Taşıma Bedeli’ni de derhal PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’a ödemekle yükümlüdür. Ayrıca taşıma bedeli ve internet sitesi kullanma bedeli PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK tarafından belirlenecek olup PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’ın taşıma bedeli’ni ve/veya internet sitesi kullanma bedelini ve hesaplamasını duruma göre ve kendi takdirinde olmak üzere değiştirme hakkı saklıdır.

(4) İnternet sitesi vasıtasıyla Üyeler ve Sürücü’yü bir araya getirmesi karşılığında hakediş tutarı olan internet sitesi Kullanma Bedeli ve Taşıma Bedeli için PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK tarafından ÜYE için hizmet bedeli faturası tanzim edilecektir. Taşıma Hizmet Bedeli’ne ait düzenlenen fatura/faturaların müşteri nüshaları Üye’nin talebi üzerine PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK merkez adresindeki işyerinde saklanır. Üye tarafından fatura/faturaların kendi adresine gönderilmesinin talep edilmesi halinde, Hizmete ait fatura kullanıcının mail adresine “e-fatura olarak elektronik ortamda gönderilecektir. Ayrıca internet sitesi Kullanma Bedeli’ne ait fatura/faturaların müşteri nüshaları Üye’nin onay vermesi halinde elektronik ortamda elektronik fatura olarak da Üye’nin internet sitesine kayıt olurken vermiş olduğu e-mail adresine iletilebilir.

(5) PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK, kendi promosyon kodları, hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında Üyeler’i bilgilendirebilecek, bu nedenle üyelerin elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderebilecektir. Üye söz konusu hizmet ile ilgili veya ilgisiz gönderilecek bilgilendirme yöntemlerini peşinen kabul ettiğini beyan etmiştir. Üye, internet sitesinin kampanya, avantaj, hizmet değerlendirmesi, müşteri memnuniyeti kapsamında kendisine gönderilecek SMS, e-posta ve cep telefonu ile sesli görüşme bilgilendirmeleri Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği vb. kanunlar kapsamında izinli pazarlama onayı verdiğini şimdiden kabul beyan taahhüt eder. Söz konusu hizmet ile ilgili bilgilendirme veya reklam çalışmaları için internet sitesinin, Mobil, İnternet ve SMS yöntemlerinden herhangi biri veya hepsi için ÜYE’ nin onayı olduğunu (Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği ve türevleri kapsamında ) iş bu sözleşme ile ÜYE, internet sitesine ÜYE olduğu sürece kabul ettiğini beyan etmiştir. PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’ın promosyon veya kampanya ile sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı, Promosyon veya kampanyaların PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK tarafından dilediği zaman herhangi bir sebep olmaksızın iptal edilebileceğini, iptal edilen promosyon veya kampanyaya istinaden Şirket’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Üye, izinli pazarlama onayı info@pehlivanogluturizm.com adresine göndereceği mail ile ortadan kaldırabilir.

b-Şikâyet Prosedürü

(1) Üye, PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’a haber verecektir. info@pehlivanogluturizm.com e-posta adresine veya PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’ın Madde 1’de bulunan adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle,

(2) Üye tarafından ayrıca Yetkili Personel’e iletişim telefon numarasından ulaşarak da şikâyet prosedürü başlatılabilecektir. Yetkili Personel’in veya bir başka kişinin Üyenin telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi hâlinde, Üye yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder. Üye şikâyeti burada belirtilen şekilde telefon yoluyla bildirmesi hâlinde, PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’ın kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin vs. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır.

(3) PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK, şikâyet konusu sorunun giderilmesi için elinden gelen en iyi çabayı sarf etmeyi, söz konusu sorunların giderilmesi sürecinde destek verecek çalışanların kalifiye elemanlar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye ise şikayet konusu ile ilgili olarak, PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK markasına zarar verebilecek şekilde sosyal medya ve /veya elekronik halka açık mecralarda paylaşmayacağını, paylaşması halinde, sorunun çözülmesini takiben söz konusu şikayeti ile ilgili tüm içerikleri kaldıracağını, tekzip yayınlayacağını kabul ve taahhüt eder.

(4) Üye tarafından yöneltilecek şikâyetler en az şu ayrıntıları içereceklerdir: Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi, varsa işlem kodu ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği.

c-Şüphelive Hatalı İşlemlerde Sorumluluk

(1) Herhangi bir işleme ilişkin olarak PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’a Hatalı/Yetkisiz İşlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükarda Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesinden sonra Üye tarafından VISA, Mastercard kuralları gereğince düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Bu durumda söz konusu bildirimin doğru olduğunun kanıtlanması halinde ilgili işlem bedeli Üye’ye iade edilebilecektir.

(2) PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemler’de ve Kullanıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Üye’nin Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmek kaydıyla kesinleşmesi halinde ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir.
– Ödeme İşlemi’nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,
– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
– Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.

(3) Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda Üye, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararıdan kendisi sorumludur. Üye, yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu değildir. Ödeme Aracı’nı hileli kullanması veya bildirim yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda ise Üye, yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

(4) internet sitesinde REZERVASYON esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ÜYE'ye hizmet sağlanmadan evvel, kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, internet sitesi, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, REZERVASYON'da kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ÜYE'den talep edebilir. ÜYE'nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede REZERVASYON'U dondurabilecek olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise internet sitesi, REZERVASYONU iptal etme hakkını haizdir. (5)Üye ödemeyi çalıntı/kayıp veyahut kart sahibinin bilgisi dışında yapması durumda internet sitesi 23.02.2006 tarihli Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17.madde vd. gereğince gerekli kontrolleri yapmasına rağmen işlemin gerçekleşmesi durumunda; internet sitesi, Üye hakkında aynı kanunun 36. ve 37. Maddesi gereğince ilgili kurumlara ihbarda bulunabilecektir.

MADDE 6-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


a- Üye, internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle ve/veya Üye bilgilerinde değişiklik olmasına rağmen Üye tarafından güncellenmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, Transfer talebini oluştururken transfer hizmetinden faydalanacak gerçek kişinin adı soyadı Kimlik/pasaport numarasını U-ETDS sistemine işlenmesi için Platforma işlemek sorundadır.

b-Üye, Platform’un kullanılması için üyelik kapsamında aldığı şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin ve internet sitesinden yararlanabilmek amacıyla kullanılan sisteme erişim araçlarının kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir. Üye, internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İnternet sitesinde yer alan üye bilgisi dışında başka bir gerçek kişiye hizmet sağlanması veyahut üye bilgilerinin internet siteine eksik işlenmesi sebebiyle PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Üye’ye ve taşıma faaliyetinden faydalanan şahısa ait olacaktır.

c-Üye, PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK tarafından işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebileceğini, güncellenen, değiştirilen ya da kaldırılan her hükmün platformda ilan edildiği andan itibaren sonuç doğuracağını kabul eder.

d- PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Üye bilgi ve verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye bilgi ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

e- İnternet sitesinin Üye tarafından kullanılmasından dolayı uğranabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK sorumlu değildir.

f- Üye, Sürücü ile arasında oluşan uyuşmazlıklarda PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’ın herhangi bir görevi (arabulucu veya hakem gibi) veya sorumluluğu olmadığını ve Sürücü tarafından sunulan Taşıma Hizmeti kapsamında yine PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu konulara istinaden tek muhatabının Sürücü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca üye, sürücü ile taşıma hizmeti anlaşması veya haricen imzalayabilecekleri anlaşma ile ilgili olarak birbirlerine karşı yükümlendikleri edimler sebebiyle Şirket’i sorumlu tutamaz, PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK’ın söz konusu taşıma hizmeti anlaşmasının veya haricen imzalayacakları hiçbir anlaşmanın tarafı olmadığını, işleten, istihdam eden ve/veya ifa yardımcısı veya benzeri sıfata haiz olmadığını kabul ve taahhüt eder.

g-Üyeler bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Şirket’in onayı olmadan devredemezler. Şirket Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devretmesi durumunda üye iş bu duruma kabul edeceğini şimdiden kabul beyan taahhüt eder.

h- Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, ihlallerden doğan cezai ve hukuki sorumluluk şahsen Üye’ye aittir. Üye, ihlalleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan Şirket’i ari tutacaktır. Ayrıca; söz konusu ihlaller nedeniyle Şirket’in Üye’den tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

i-Şirket’in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın Üye'nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve Üye'ye ait tüm bilgi, veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur. PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK, Hizmet’in kapsamını, internet sitesi içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Üyeler’e sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman Platform üzerinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

k- ÜYE, PLATFORM'a ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

l- PLATFORM, Üyeyi kendi araçları ile taşıyabileceği gibi başka acentelerin araçları ile de taşıma yapabilecektir.

MADDE 7- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESİH ve İZİNLİ PAZARLAMA ONAYI


a- İşbu Sözleşme kabul tarihinde yürürlüğe girecek olup taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır.

b- Taraflar, işbu Sözleşme’yi platform üzerinden yapacağı fesih ihbarı ile her zaman feshedebilecektir. Ancak tarafların fesih tarihine kadarki karşılıklı yükümlükleri saklı kalır.

c- Üye iş bu sözleşmede PLATFORM'un kendisine sunacağı kampanyaların kendisine iletilmesini istememesi durumunda dilediği zaman info@pehlivanogluturizm.com adresine mail ile PLATFORM'un pazarlama iznini ortadan kaldırabilir.

MADDE 8- CAYMA HAKKI


ÜYE, İş bu sözleşmenin 5.(a) 2 maddesi gereğince şehir içi REZERVASYON saatinde 2 saat öncesinde kadar; şehir dışı REZERVASYONda 5 saat öncesine kadar cayma hakkını kullanabilir. Paylaşımlı yolculuklarda iptal değişiklik ve cayma hakkı yoktur. Belirtilen REZERVASYON saatlerine uyulmaması durumunda ÜYE'nin cayma hakkı ve değişim hakkı yoktur.

MADDE 9 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


ÜYE'ye ait kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, PLATFORM'UN sağlamış olduğu hizmet ve yürütmekte olduğu ticari faaliyete bağlı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları gibi muhtelif vasıtalar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanarak veri işleyen sıfatıyla PLATFORM tarafından işlenebilecektir. Veriler, ÜYE'nin bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece ve ilgili mevzuatın Veriler’in saklanmasını öngördüğü hallerde mevzuatta bulunan yasal süreler boyunca saklanacaktır. Bu sürelerin sonunda KVKK’nın 7. maddesi uyarınca resmen ya da ÜYE talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir. PLATFORM, saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri almaktadır.

MADDE 10- DEĞİŞİK HÜKÜMLER


a- PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK tarafından hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak www.pehlivanogluturizm.com internet sitesinde ilân edilecek şartlar ve koşullar, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.

b- İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü resim, harç ve vergi Taraflarca eşit olarak ödenecektir.

c- Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanan doğmuş veya doğacak olan alacakları diğer Taraf’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.

d- PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK, Sözleşme’deki her türlü değişikliği, internet sitesinde ilân edebilir ve/veya yeni sürümlerini yayimlandiği tarihte geçerli olmak üzere yayınlayabilir.

e- Üye, kanunlara ve VISA, Mastercard ve diğer ödeme kartı kuruluş ve otoritelerinin (B.D.D.K., T.C.M.B. vb) kuralları ile PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK tarafından hazırlanan kurallara ve prosedürlere uyacaktır.

f- İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

g- Taraflar, Platform veya Yönetim Arayüzü üzerinden erişilebilir kayıtların Taraflar arasında delil sözleşmesi mahiyetinde kabul edileceği hususunda mutabıktır.

h-ÜYE PLATFORM üzerinden üyelik işlemini gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. PLATFORM, REZERVASYON gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin ÜYE tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

i- Taraflar işbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul etmişlerdir.

k- Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. PEHLİVANOĞLU TURİZM TAŞIMACILIK, işbu Sözleşme kapsamında Üye’ye yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Üye’nın belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 maddesi uyarınca, karşı tarafı temerrüde düşürmeye veya Sözleşme’yi feshetmeye ilişkin bildirimler, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.

news_img

Bize Ulaşın
+90 850 304 0535

Eposta Bülteni

©2023 - Tüm Hakları Saklıdır.